Curyło Mateusz

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie (2009). Specjalista w zakresie fizjoterapii i zdrowia publicznego. Specjalizację w zakresie fizjoterapii uzyskał w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem a specjalizację w zakresie Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2014). Klinicysta, badacz i manager ochrony zdrowia. Autor i współautor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych polskich i zagranicznych, m.in. pt. Ograniczenia funkcjonalne związane z bólami kręgosłupa wśród zawodowych kierowców, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2012; 3: 316-331 (współautorzy: J. Głodzik, M. Kurek, P. Aleksander, J.W. Raczkowski); Ocena efektów rehabilitacyjnych w niedokrwiennym udarze mózgu – studium przypadku, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2012; 3: 451-463 (J. Głodzik, M. Pruszyńska, J.W. Raczkowski); Ocena efektów terapeutycznych u pacjentów z dysfunkcją stawu ramiennego leczonych według koncepcji B. Mulligana, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2013; 3: 325-337 (J.W. Sosnowski, M. Wilk-Frańczuk, Jan W. Raczkowski); Analiza wpływu wartości (BMI) na wskaźnik Wejsfloga, a ocena bólu stóp, „Fizjoterapia Polska” 2014; 14, 3: 22-34 (M. Wilk-Frańczuk, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, J.W. Raczkowski); Ocena jakości życia kobiet po mastektomii z uwzględnieniem procesu fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2016; 16, 3: 80-87 (K. Cienkosz, A. Curyło, P. Wróbel, M. Wilk Frańczuk, J.W. Raczkowski); Ocena efektów terapeutycznych u pacjentów z dysfunkcją stawu ramiennego leczonych według koncepcji Briana Mulligana i tapingu mięśni obręczy barkowej oraz iniekcji okołostawowych, „Fizjoterapia Polska” 2017; 17, 1: 116-124 (K. Cienkosz, J. W. Sosnowski, A. Szczygieł, I. Szczepańska, P. Wróbel, M. Wilk-Frańczuk, J.W. Raczkowski); Metody leczenia onkologicznego i chirurgicznego oraz postępowanie fizjoterapeutyczne u kobiet z rakiem piersi, „Rehabilitacja Medyczna” 2018; 22, 1: 38-48 (A. Opuchlik, A. Włoch, M. Biskup, T. Ridan, P. Wróbel, R. Jonak); Physiotherapeutic procedure on the example of compression therapy in treatment of venous diseases, „Journal of Education, Health and Sport” 2018; 8, 12: 111–116 [online] (M. Cienkosz, K. Mikos, A.I. Czerw, J. Raczkowski); Porównanie wczesnych i późnych wyników operacyjnych pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego pod względem rodzaju dostępu operacyjnego i oceny poziomu sprawności, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(4): 190-203 (P. Zieliński, R. Trąbka, J. Amarowicz, P. Kamiński, M. Wilk-Frańczuk, T. Maicki);Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt, „Fizjoterapia Polska 2021; 21(4): 32-41 (A. Ciukszo, M. Mikos, E. Kucharska, Jan W. Raczkowski); Ochrona prawna fizjoterapeuty jako zawodu zaufania publicznego, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(3): 194-196 (M. Mikos, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, T. Pęcherz, E. Kucharska, J. W. Raczkowski);Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeuty. aspekty prawno-administracyjne, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(4): 226-228 (T. Pęcherz, M. Mikos, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, E. Kucharska, J. W. Raczkowski); Urazy w obrębie ręki i nadgarstka u osób regularnie uprawiających wspinaczkę sportową, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(3); 86-92 (M. Schmidt, A. Krupa, A. Ciukszo, A. Fiedor, E. Kucharska, J.W. Raczkowski);Przestrzeganie zaleceń rehabilitacyjnych u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(1): 178-186 (O. Kuna, H. Woś, B. Kordys-Darmolińska, A. Ciukszo, J. Durmała, Z. Śliwiński, M. Mikos, J.W. Raczkowski); Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą, „Fizjoterapia Polska” 2021; 21(5); 124-131 (A. Ciukszo, E. Kucharska, M. Mikos, J.W. Raczkowski); Hospital Inpatient Falls across Clinical Departments, Int. J. Environ. Res. Public Health 2021; 18(15), 8167 (M. Mikos, T. Banas, A. Czerw, B. Banas, Ł. Strzępek). Autor i współautor rozdziałów książkowych w tym pierwszej interdyscyplinarnej w Polsce książki podejmującej zagadnienia zdarzeń niepożądanych w medycynie pt. Bezpieczeństwo Pacjenta pod red. Marcina Mikosa. Ekspert w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie posiadający uprawniania do realizacji świadczeń zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie. Założyciel i właściciel sieci wyspecjalizowanych punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne realizujących świadczenia ramach systemowych rozwiązań służby zdrowia. Ukończył wiele kursów podyplomowych z zakresu metod specjalnych stosowanych w fizjoterapii, m.in. PNF, McKenzie, Dr Ackerman, Mulligan, Taping i inne. Zaangażowany w pracę społeczną. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu. Przewodniczący Zespołu ekspertów ds. wyrobów medycznych przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Przewodniczący Sekcji Fizjoterapii w Protetyce i Ortotyce Narządu Ruchu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Sekcji Prawa Medycznego w Fizjoterapii PTF. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora oraz przesłane CV Mateusza Curyło; Artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje zwarte.