Ciechomski Jarosław

Urodził się w 1972 r. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1995) oraz polskiej filii belgijskiej szkoły Sutherland Collage of Osteopahtic Medicine (2009). W 2003 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF, na podstawie pracy pt.  Wpływ masażu na wybrane parametry metaboliczne po wysiłku fizycznym o intensywności wzrastającej do maksymalnej, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, specjalność fizjologia wysiłku fizycznego.

Fizjoterapeuta i osteopata, ukończył wiele kursów z zakresu terapii, zostając certyfikowanym terapeutą takich metod jak: „Terapia manualna w modelu holistycznym” (1998), „Neuromobilizacje w terapii manualnej” (1999), „Terapia manualna” (2000), „Neuromobilizacje” (2000), „Fascial release and deep stabilization system” (2002), „Metoda Cyriaxa” (2003), „Metoda McKenziego” (2003), „Metoda Muligana” (2003), „PNF” (2003), „Kinesiotaping” (2004), „Trigger Point Therapy” (2004), „Anatomy dissection” (2006), „Metoda łańcuchów mięśniowo-stawowych GDS” (2007), „Terapia punktów spustowych w Davide Simons Academy” (2010), „Fascial Distorsion Modele” (2011), „Metoda Lewita” (2007), „Terapia czaszkowo-krzyżowa wg Upladgera” (2007), „Terapia wisceralna wg Barrala” (2010), „Muscle Repositioning wg Bertolucciego” (2011), „Fascial Distorsion Model” (2011), „Fascial and Membrane Technique” (FMT, 2012), „Muscle Repositioning” (2013), „Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków” (2013).

W latach 1996-2007 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Fizykoterapii i Rehabilitacji Uzdrowiskowej, przekształconej w 2002 r. w Zakład Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej AWF w Poznaniu. Autor i współautor publikacji naukowych poświęconych terapii manualnej, osteopatii, fizjoterapii, m.in. pracy pt. Program usprawniania skolioz w oparciu o metodę PNF przygotowujący do leczenia operacyjnego metodą C-D, „Medycyna Manualna” 2001, t.5, nr 1-2, s.56-62 (współautor T. Garsztka); Wykorzystanie technik terapii manualnej w połączeniu z fizykoterapią w leczeniu zespołu cieśni kanału nadgarstka, „Medycyna Manualna” 2001, t.5, s.3-4, s.72-76; Wpływ masażu klasycznego na stres oksydacyjny indukowany maksymalnym wysiłkiem fizycznym, „Fizjoterapia Polska” 2004, vol.4, nr 2, s.167-175 (J. Karolkiewicz, Z. Kasprzak, Ł. Szcześniak); Wpływ ćwiczeń oraz suplementacji kreatyną na mięśnie odpowiadające za stabilizację głęboką kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów po pierwszorazowej microdiscectomii (doniesienie wstępne), „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” 2010, z.1, s.60-67 (W. Skrobot, W. Wasilewski, K. Dębski, J. Szamotulska, W. Ziółkowski, W. Nyka, A. Zawadzki, E. Rajkowska-Labon, S. Bakuła, B. Żmudzińska, W. Kloc); Wpływ ćwiczeń poprawiających stabilizację głęboką kręgosłupa lędźwiowego na dolegliwości bólowe kończyny dolnej i kręgosłupa u pacjentów suplementowanych kreatyną po pierwszorazowej mikrodyscektomii, „Ból” 2010, t.11, nr specj., s.56-57 (W.R. Skrobot, W. Kloc, K. Dębski, J. Szamotulska, W. Ziółkowski, W. Wasilewski, W. Nyka, A. Zawadzki, B. Szopa, S. Bakuła, B. Żmudzińska, K. Skwierawska); Ból mięśniowo-powięziowy – strategie leczenia, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2014, nr 49, s.26-34; Masaż głęboki. Założenia teoretyczne konceptu, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2010, nr 10, s.12-19.

Autor m.in. rozdziału pt. Dysfunkcje układu mięśniowo-powięziowego. Ból mięśniowo-powięziowy, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. I pod red. Z Śliwińskiego  i A. Sieronia, Wrocław 2014, s.42-51; Przedmowa do wydania polskiego, [w:] L. Stecco, C. Stecco: Manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych, Szczecin 2015, s.3.

Czynny uczestnik wielu konferencji i wykładowca warsztatów i szkoleń poświęconych zagadnieniom osteopatii, dotyczących m.in. diagnostyki i strategii leczenia układu limfatyczno-immunologicznego, dysfunkcji układu limfatyczno-immunologicznego wg Lugiego Stecco. Redaktor prowadzący czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja”.

Zaangażowany w samodzielną działalność dydaktyczną. Jest współzałożycielem pierwszej szkoły osteopatii w Polsce, w 2000 r. jako pierwszy w Polsce rozpoczął prowadzenie kursów w zakresie masażu tkanek głębokich, od 2001 r. prowadzi autorskie szkolenia pt. Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, w ramach którego realizowane są zagadnienia dotyczące m.in. technik energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, technik aktywnego rozluźniania, dysbalans mięśniowo-powięziowy, terapii punktów spustowych. Autor szkolenia pt. Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji miednicy. Od 2012 r. jest jedynym polskim międzynarodowym instruktorem metody Fascial Manipulation© wg L. Stecco, jest też asystentem profesora w zakresie technik funkcjonalnych i powięziowych oraz anatomii palpacyjnej w Sutherland Collage of Osteopahtic Medicine.

Oprócz działalności dydaktycznej prowadzi praktykę kliniczną. W latach 1998-2007 prowadził prywatny gabinet fizjoterapii w Poznaniu. Od 2007 r. prowadził działalność fizjoterapeutyczną i szkoleniową w Versus Medicus w Białych Błotach, a od 2010 r. prowadzi działalność fizjoterapeutyczną i szkoleniową w Klinice Osteopatii i Rehabilitacji Aktiv w Poznaniu.

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii -wieloletni prezes oddziału wielkopolskiego PTF (2002-2011), członek Towarzystwa Osteopatów Polskich – w latach 2005-2009 wiceprezes tej organizacji, która reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Osteopatów, członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

W czasie wolnym pasjonują go podróże, nurkowanie oraz joga.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.186-187; Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/ciechomski-jaroslaw/247 (dostęp 05.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.