Chyliński Piotr

Urodził się 01 lipca 1959 r. w Warszawie. W 1985 r. ukończył Medyczne Studium Zawodowe Fizjoterapii w Konstancinie, następnie w 1990 r. Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra rehabilitacji ruchowej. Specjalista fizjoterapii, certyfikowany terapeuta IPNFA metody PNF w koncepcji M. Knott.

W latach 1985-2003 pracował w Medycznym Studium Zawodowym nr 6 w Konstancinie (później MSZ w Warszawie), gdzie w latach 1991-1995 był kierownikiem szkolenia praktycznego. W latach 2007-2019 zatrudniony był w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie (ob. Mazowiecka Uczelnia Medyczna), w której w latach 2012-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Medycznych ds. kierunku fizjoterapia. Obecnie zatrudniony jest w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie oraz Medicare Poland w Warszawie.

Obszarem jego zainteresowań naukowych i zawodowych jest masaż medyczny. Wieloletni recenzent i egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zawodzie technik masażysta, a także prelegent Ogólnopolskiej Konferencji Masażu w Łodzi.

Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej i masażu.

Zaangażowany w pracę społeczną, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF przez kilka kadencji.

Za dotychczasową pracę zawodową i społeczną otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi (1995).

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie przesłanego CV Piotra Chylińskiego.