Chydziński Wojciech

Urodził się 18 września 1940 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1963), specjalizacja z rehabilitacji ruchowej.

Zaraz po studiach został zatrudniony w Stołecznym Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie (od 1998 r. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa). Należał do grona najbliższych współpracowników prof. Mariana Weissa, twórcy tej placówce, wówczas dyrektora, światowej sławy specjalisty w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. W 1977 r. został kierownikiem Zespołu Rehabilitacji Ruchowej, a następnie przez wiele lat był kierownikiem Działu Fizjoterapii.

W latach 1975-1999 był nauczycielem akademickim Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Przez wiele lat był także wykładowcą na kursach przygotowujących do specjalizacji dla lekarzy i magistrów rehabilitacji ruchowej.

Autor publikacji na temat fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, m.in. pt. Testowa ocena lokomocji pacjentów w wieku geriatrycznym, [w:] Rehabilitacja inwalidów w PRL, Warszawa 1973, s.646-648 (współautorzy: W. Górski, K. Walicki); Skuteczność treningu ruchowego u chorych geriatrycznych z dysfunkcją narządu ruchu, [w:] Ibidem, s.648-650 (K. Walicki); rozdziału pt. Kinezyterapia w leczeniu złamań i urazów kończyn oraz Kinezyterapia chorych w podeszłym wieku, [w:] Fizjoterapia pod red. M. Weissa i A. Zembatego, Warszawa 1983, s.209-219 oraz s.289-299, a także rozdziału pt. Techniki kinezyterapeutyczne stosowane w rehabilitacji, [w:] Rehabilitacja medyczna pod red. J. Kiwerskiego, wyd.1, Warszawa 2005, s.70-93.

Zaangażowany w działalność społeczną. Przez wiele lat był aktywnym członkiem oddziału warszawskiego Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. W 1987 r. był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w kadencji 2011-2014 członkiem Sądu Koleżeńskiego oddziału mazowieckiego PTF. W 1989 r. był inicjatorem powołania Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Za działalność społeczną i zawodową został odznaczony m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżniony Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Honorowy członek PTF.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Cywińska-Wasilewska G., Kiljański M., Krasuski M., Przeździak B., Woźniewski M.: Sylwetki pionierów i zasłużonych osób dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Rehabilitacja Polska 1945-2009 pod red. J. E. Kiwerskiego, A. Kwolka, Z. Śliwińskiego i M. Woźniewskiego, Wrocław 2009, s.118.