Bauer Aleksandra

Żyła w latach 1962-2020. Urodziła się 26 lutego 1962 r. we Wrocławiu. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu (1982) – technik fizjoterapii oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1988) – magister rehabilitacji ruchowej.

W 1982 r. rozpoczęła pracę zawodową na stanowisku fizjoterapeuty. W latach 1982-1999 pracowała w Szpitalu Rehabilitacyjnym przy ul. Chopina we Wrocławiu. Od 1993 r. prowadziła wykłady i ćwiczenia z fizykoterapii w Medycznym Studium Fizjoterapii we Wrocławiu, a od 1999 r. w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.

Jest autorem programów dydaktycznych dotyczących fizykoterapii, w tym w medycynie weterynaryjnej. Przez kilkanaście lat prowadziła szkolenia z tego zakresu. Autorka i współautorka publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach dotyczące fizjoterapii, m.in. pt. Systematyka zabiegów fizykalnych, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2010, nr 10, s.8-11 (współautor M. Wiecheć); A comparison of the perceptions and aspirations of third-year physiotherapy students trained in three educational settings in Poland, “Physiotherapy” 2010, vol. 96, Issue 1, pp.30–37 (J. Gotlib, D. Białoszewski, J. Sierdziński, M. J. Jarosz, P. Majcher, K. Barczyk, A. Cabak, J. Grzegorczyk, M. Płaszewski, W. Kułak, O. Nowotny-Czupryna, K. Prokopowicz); Nowy system terapii łączonej: fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2013, nr 43, s.61-62 (M. Wiecheć); Systematyka zabiegów leczniczych w zakresie termoterapii, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2015, nr 66, s.41-51 (M. Wiecheć). Współautorka trzech wydań książki pt. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych (2005, 2008, 2012, współautor M. Wiecheć), podręcznika do nauczania przedmiotu fizykoterapia w szkołach kształcących fizjoterapeutów oraz w ich codziennej praktyce. Współautorka trzech rozdziałów w publikacji pt. Wielka Fizjoterapia t. 1 pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia, Wrocław 2014: pt. Elektroterapia (współautor M. Wiecheć), s.202-232; Terapia polem magnetycznym małej częstotliwości (M. Wiecheć), s.239-245; Fizykoterapia w wybranych jednostkach chorobowych okresu rozwojowego (M. Wiecheć), s.268-274.

Zainteresowania związane z pracą zawodową koncentrowała na nowych dziedzinach fizykoterapii np. wykorzystanie fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej, a w Centrum Rehabilitacji Sygnumedica we Wrocławiu zajmowała się zastosowaniem czynników fizykalnych w diagnostyce i terapii nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn.

Zaangażowana w działalność organizacyjną, m.in. w 2017 r. prowadziła Sekretariat XXXII Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (Wrocław 12-14.10.2017 r.).

Zmarła w dniu 9 maju 2020 r. i pochowana została we Wrocławiu.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra oraz przesłane CV Aleksandry Bauer; Artykuły w czasopismach naukowych.